Odżywki

Preparaty powiązane z zastosowaniem prohormonów kwalifikują się niestety, jako suplementy mogące powodować różnorodne działania niepożądane dla naszego organizmu. Każde spożywanie podobnych produktów wspomagających wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych. Niewątpliwie, im wyższa dawka specyfiku, tym większe zagrożenie dla człowieka. Zanim rozpoczniemy stosowanie hormonów musimy zdawać sobie sprawę, że nie posiadają one charakteru trwałego. Przy odstawieniu omawianego specyfiku możemy się spodziewać utraty zyskanej masy ciała , a oprócz tego wyraźnego spadku energii organizmu. Odżywki dla sportowców zawierające składniki prohormonalne nie mogą być stosowane samoistnie. Wymaga jest zwiększona aktywność fizyczna sportowca, czyli długie oraz dodatkowo intensywne treningi. Nie idzie jednoznacznie określić katalogu skutków ubocznych, jakie mogą powodować prohormony. Prawie każdy organizm ludzki cechuje się swoją indywidualnością, a zatem w różnorodny metodę reaguje na dostarczane mu substancje chemiczne. Prohormony powinny zatem być użytkowane pod ścisłym nadzorem wyznaczonych osób.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.