Rozliczenie podatkowe 2012 – Program PIT 2011, PITy 2011 Formularze

Deklarację podatkową PIT-36L wypeniają osoby, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub firmę i wybrali opłacanie podatku na zasadach sprecyzowanych w artykule 30c Ustawy o podatku dochodowym od osbób fizycznych, czyli stawką liniową w wartości 19 procent.

W zeznaniu PIT 36L osoby wpisują też podatek do zapłaty dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wybudowanych lub nabytych (otrzymanych w spadku, kupionych, otrzymanych jako darowizna itd.) w latach 2007 – 2008. Podatek ów należy zapłacić w terminie dla złożenia deklaracji za rok, w jakim nastąpiła sprzedaż.

Osoby składające zeznanie PIT 36L nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nie mogą korzystać z większości odliczeń, nie mogą rozliczać podatku jako osoba samotnie wychowująca potomstwo.
Wyjątkiem, gdy chodzi o możliwość wykorzystania ulg, jest możność uwzględnienia straty z lat ubiegłych oraz możliwość odliczenia wpłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Formularz PIT 36L przesyłają podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej obliczają na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.