Komunikacja z rynkiem jest niebywale istotna w efektywności biznesowej.

Nieodzowną częścią marketingu jest promocja oraz komunikacja z rynkiem, efektywna komunikacja z rynkiem jest jednym z kluczowych zadań firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw na miarę XXI wieku. Poprzez zastosowanie adekwatnej strategii możemy wykreować nasze towary, tak żeby były pożądane przez potencjalnych klientów. Przygotowując schemat komunikacji z rynkiem warto posłużyć się modelem AIDA.

Litery składające się na ten akronim oznaczają:
A – Attention (uwaga) — przyciągnięcie uwagi klienta do produktu.
I – Interest (zainteresowanie) — zainteresowanie klienta właściwościami produktu.
D – Desire (pożądanie) — przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby.
A – Action (działanie) — właściwe przekonywanie klienta do zakupu tego właśnie produktu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.