FAX przez internet

Już dawno przyzwyczailiśmy się do tego że telefonia głosowa i faks to dwa sposoby komunikowania się oparte na tej samej infrastrukturze PSTN. Skoro tak to dla czegóż by nie wysyłać faksów korzystając z infrastruktury VoIP? Faktycznie, jest to możliwe, jednak muszą być spełnione dodatkowe warunki.
Sygnał faksu wymaga dużo lepszej jakości połączenia głosowego niż by wystarczyło do przekazania zrozumiałej wiadomości głosowej. W przypadku zbyt dużej ilości zakłóceń wirtualny faks jest zrywany lub w ogóle nie zostaje nawiązane połączenie. Do przekazywania sygnału faksowego używane są kodeki G711a lub G711u. Tylko one zapewniają wystarczającą szerokość pasma akustycznego dla faksów. Okupione jest to zapotrzebowaniem na odpowiednią przepustowość łącza wynoszącą minimum 64 kb/s. Inne kodeki, zapewniające większą kompresję dźwięku, wręcz wycinają sygnał faksu. W praktyce jednak nie jest to idealne rozwiązanie. Wszystko działa dobrze dopóki połączenie odbywa się w ramach sieci lokalnej. Jednak połączenie przez internet, nawet w przypadku łącza o wysokiej przepustowości, przypomina trochę rosyjską ruletkę. Owszem, działa, ale nie zawsze. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na zintegrowanie urządzeń głosowych VoIP i faksów został opracowany standard T38.
T38 to standard rekomendowany przez ITU służący do przesyłania faksów z wykorzystaniem sieci IP w czasie rzeczywistym. Faksy są przesyłane w postaci pakietów UDP lub TCP/IP. Zasada działania w dużym uproszczeniu polega na tym że sygnał faksu jest w urządzeniu(bramce) VoIP nadawcy dekodowany i zamieniany na strumień danych. Następnie strumień jest przesyłany do urządzenia odbiorcy przez sieć IP. Na tym etapie sygnał jest odporny na przerwy i zakłócenia ponieważ w przeciwieństwie do VoIP wykorzystywane są wszystkie dostępne mechanizmy sprawdzania i korekcji danych.
Faks internetowy w przeciwieństwie do transmisji danych, w przypadku VoIP większy nacisk kładzie się na szybkość transmisji niż na kompletność sygnału. Drobne ubytki sygnału dźwiękowego nie są istotne dla zrozumienia treści przez człowieka, natomiast ważne jest aby sygnał docierał z jak najmniejszymi opóźnieniami. Z kolei w przypadku danych najważniejsza jest kompletność i brak błędów. Dla tego protokoły służące do transmisji danych zawierają szereg mechanizmów kontrolnych dających stuprocentową pewność że dane są kompletne nawet kosztem czasu transmisji.

Jak nie trudno wyliczyć, używanie wirtualnego faksu może przyczynić się do sporych oszczędności. Uwzględniając najtańszy abonament telefoniczny czyli około 30 zł miesięcznie czyli 360 zł rocznie, koszt urządzenia 500 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych 150 zł rocznie, razem koszty roku użytkowania jednego urządzenia wynoszą ponad 1000 zł. I to bez uwzględnienia kosztów realizowanych połączeń wychodzących, czyli przy założeniu że tylko odbieramy połączenia.

Dla porównania faks internetowy przez okres jednego roku kosztować nas będzie około 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie. Do tego nie dochodzą żadne dodatkowe opłaty eksploatacyjne czy związane z utrzymaniem linii lub zakupu papierów, tuszy, tonerów itd. Faksy możemy czytać wyłącznie na komputerze. Jak widać skala oszczędności jest bardzo duża, na jednym urządzeniu jesteśmy w stanie oszczędzić ponad 900 zł rocznie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.