kable

kable ziemne YKY

Kable ziemne YKY 0,6/1 kV i YKYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej.

Wykorzystywane są do układania w ziemi i kanałach kablowych.

 

YKY-O 0,6/1 kV i YKYżo-O 0,6/1 kV – Powłoka kabli opracowana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na podstawie polichlorku ; Kable przeznaczone do eksploatacji w założeniach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi przykładowo stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

 

YnKY 0,6/1 kV i YnKYżo 0,6/1 kV – kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka zrealizowana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

YKwY 0,6/1 kV i YKwYżo 0,6/1 kV – kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną bezpośrednio na ośrodku kabla. Zalecane do układania bezpośrednio w ziemi.

XnKXS 0,6/1 kV i XnKXSżo 0,6/1 kV – kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe

bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W wypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.