Firma Windykacja

Windykacja na etapie sądowy jest podejmowana po wykorzystania wszystkich dostępnych możliwości na odzyskanie kasy na etapie polubownym. Do dłużnika wysyłane są wezwania wzywające go do uregulowania należności, jest też wysyłane przed sądowe wezwanie do zapłaty. Windykatorzy terenowi osobiście negocjują z dłużnikiem i nie jest to zbyt przyjemna dla dłużnika forma negocjacji. Po uzyskaniu od kontrahenta dokumentacji sprawa jest kierowana na drogę sadową. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą wydaje nakaz zapłaty. Po uzyskaniu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności dłużnik bez protestu musi uregulować daną należność. Firma windykacyjna przedstawiając dłużnikowi ten dokument informuje o konieczności zapłaty długu. Windykacja Warszawa prowadzona jest także poprzez komornika. Komornik jest uprawniony do zajmowania kont bankowych dłużnika, ruchomość i domów i mieszkań, pensji i innych poborów. W przypadku bardzo opornych dłużników można zastosować procedurę przyspieszoną w ciągu miesiąca czasu firma zlecając ma już pieniądze na koncie. Wszystko dzięki szybkiej i prężnej pracy sądów i komorników, która jest nadzorowana przez wyspecjalizowaną firmę windykacyjna która jest w stanie efektywnie odzyskać pieniądze od dłużnika. Windykacja jest najlepszym wyjściem na opornych kontrahentów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.