Ile kosztuje VoIP?

Telefonia internetowa jest technologią pozwalającą na realizację standardowych połączeń telefonicznych przy użyciu innego medium transmisyjnego niż w telefonii tradycyjnej. Podczas gdy w tradycyjnej telefonii medium transmisyjnym jest zazwyczaj kabel miedziany, a komunikacja realizowana jest przez modulację analogową sygnału, tak w telefonii internetowej VoIP medium transmisyjnym jest łącze internetowe zrealizowane w dowolnej technologii dostępowej.

Dźwięk zamiast w formie analogowej przesyłany jest w formie cyfrowych pakietów danych, obrobionych i przetworzonych wcześniej przez układy typu DSP lub CPU w taki sposób, że dane binarne (postać wynikowa) uzyskiwane są na skutek kwantyzacji i próbkowania danych analogowych (sygnału akustycznego mowy ludzkiej). Postać cyfrowa poddawana jest obróbce prowadzącej do redukcji objętości danych, zwanej kompresją. Kompresja pozwala zmniejszyć liczbę danych wymaganych do przetransmitowania łączem internetowym, przy jednoczesnym zachowaniu wierności przekazu oryginalnego w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie procesu odwrotnego i odtworzenie komunikatu w sposób zrozumiały dla rozmówcy.

Skrót VoIP pochodzi od angielskiego Voice Over IP, czyli “głos poprzez sieć telekomunikacyjną zrealizowaną w technologii IP.

Jednym z największych polskich operatorów telefonii internetowej jest sieć ExtraVoIP.pl, oferująca dobrą jakość połączeń i bardzo atrakcyjne stawki, przez wielu uznawane za najniższe na rynku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.