Globalne ocieplenie – mit, czy fakt

Sporo [1]środowisk naukowych[/1], [1]organizacji pozarządowych[/1], mediów, nierzadko również partii politycznych swą działalnością wpisuje się w ruchy wspierające ochronę środowiska. W miastach coraz częściej można spotkać osoby namawiające do popracia akcji organizowanych np. przez Greenpeace. Dowodzi to ogromnej popularności zagadnień związanych z ochroną środowiska. Czy napewno jednak poruszane powszechnie zagrożenia mają realne podłoże, a na ile są jedynie medialną kampanią? W tej kwestii nie ma zgodności nawet wśród naukowców. Jedni dowodzą, że oddziaływanie ludzkości i przemysłu na przyrodę jest aż nazbyt duży i w najbliższych dziesięcioleciach konieczne do życia będzie między innymi uzdatnianie wody osobno przy wszystkich budynkach. Po przeciwnej stronie publikowane są również badania naukowe świadczące o tym, że roczny udział globalnego przemysłu w dostarczaniu do atmosfery dwutlenku węgla to tylko 1% w porównaniu do tego produkowanego przez wulkany. Natomiast efekt cieplarniany jest zupełnie naturalny i przebiega niezależnie od człowieka. Jedni podejrzewają drugich o trwonienie ogromu pieniędzy na badania potwierdzające, lub zaprzeczające wpływowi człowieka na środowisko. Kto się myli – każdy musi ocenić sam.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.