Zakazane Praktyki Windykacyjne

Windykacja należności nigdy nie może być zaliczona do przyjemnych szczególnie gdy podczas windykacji należności windykator idzie w swoich działaniach za daleko, czyli zaczyna stosować zakazane praktyki  windykacyjne, obecnie przy takich metodach windykacji często używane jest pojęcie stalking. Firmy windykacyjne aby uzyskać spłatę zadłużenia wykorzystują obecnie bardzo wiele różnego rodzaju metod, niektóre praktyki windykacyjne dłużnik może odebrać jako uporczywe nękanie, czyli czynności powtarzalne, nękające konkretną osobę lub prześladowanie mające na celu wzbudzenie poczucia zagrożenia i oddziałujące na wolność danej osoby. Takie przypadki, gdy niespodziewanie firma windykacyjna kontaktuje się z nami, ale nie posiada podstaw do ściągania zadłużenia przytrafiają się w życiu wielu osób. Windykatorzy odqwiedzają często dłuzników w domu, w miejscu pracy, wysyłają sms-y, straszą bardzo wysokimi odsetkami w wyniku czego mogą w znacznym stopniu uprzykrzyć życie. Metod zakazanych działań windykacyjnych jest naprawdę sporo i jeśli czujemy, że to my jesteśmy obiektem takich metod – nie poddawajmy się presji i lękowi przed windykatorem. Pamiętajmy, że większość z takich praktyk firm windykacyjnych jest podejmowana nielegalnie i w takiej sytuacji gdy staniemy się poszkodowanym możemy z pomocą prawną wyciągnąć konsekwencje wobec windykatora praktykującego zakazane praktyki windykacyjne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.