Faks przez internet

Jak nie trudno wyliczyć, używanie wirtualnego faksu może przyczynić się do sporych oszczędności. Uwzględniając najtańszy abonament telefoniczny czyli około 30 zł miesięcznie czyli 360 zł rocznie, koszt urządzenia 500 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych 150 zł rocznie, razem koszty roku użytkowania jednego urządzenia wynoszą ponad 1000 zł. I to bez uwzględnienia kosztów realizowanych połączeń wychodzących, czyli przy założeniu że tylko odbieramy połączenia.

Dla porównania faks internetowy przez okres jednego roku kosztować nas będzie około 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie. Do tego nie dochodzą żadne dodatkowe opłaty eksploatacyjne czy związane z utrzymaniem linii lub zakupu papierów, tuszy, tonerów itd. Faksy możemy czytać wyłącznie na komputerze. Jak widać skala oszczędności jest bardzo duża, na jednym urządzeniu jesteśmy w stanie oszczędzić ponad 900 zł rocznie.

Fax internetowy jest usługą pozwalającą na wysyłanie i odbieranie faksów za pośrednictwem internetu, bez konieczności zakupu drogiego urządzenia faksowego, podłączenia do niego linii telefonicznej i zakupu materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie te koszty da się wyeliminować dzięki zastosowaniu tzw. internetowego serwera faksów.

Z jednej strony taki serwer podłączony jest do internetu i posiada odpowiednie oprogramowanie emulujące w sposób programowy za pośrednistwem zaawansowanych algorytmów DSP działanie prawdziwego urządzenia faksowego. Z drugiej strony serwer podłączony jest za pomocą odpowiednich łącz do tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej PSTN. Serwer faksowy stoi więc na styku pomiędzy internetem a siecią telefoniczną i dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu pośredniczy w komunikacji pomiędzy światem cyfrowym a światem analogowym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.