Dobry stempel to oszczędność w firmie

Pieczątka to niewielki tekst odbijany na różnych oficjalnych dokumentach. Zawiera podstawowe informacje o instytucji czy osobie.

Pieczątki[/llink] wykonuje się technologią laserową.

Dokładny [link]laser umożliwia naniesienie takich elementów jak: znaki szczególne, herby, logo, mikroteksty z dokładnością do setnych części milimetra.

Jeżeli nasza firma posługuje się własnym logo to warto rozważyć zlecenie wykonania stempelka z naszym znakiem. Stempelki zawierające logo nie są już rzadkością, a znakomicie podnoszą wizerunek firmy, która się nimi posługuje.

Stempelkiem posługujemy się wszędzie, poczynając od faktur poprzez korespondencję, a kończąc na dyspozycjach bankowych – jednym słowem, pojawia się ona przy okazji wszystkich istotnych działań jakie wykonujemy w relacjach ♦Nasza Firma♦ ⇔ Otoczenie.

W przypadku, gdy bardzo nam zależy na zastosowaniu mniej typowej, lub wręcz zupełnie niespotykanej kolejności wierszy naszej pieczątki , nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zostać zrealizowany. Należy jedynie pamiętać, aby zawierał wymagane informacje. Zdarza się, że stemple o niespotykanym układzie, mają również unikalny projekt.

Skoro już ustaliliśmy, że kolejność podanych danych nie ma znaczenia z formalnego punktu widzenia, a jedynie znaczenie estetyczne, omówimy formalne wymogi dla stempelka firmowego .

1. Spółka Prawa Handlowego

a) nazwa spółki
b) siedziba i adres
c) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru
d) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo wysokość kapitału zakładowego
e) w przypadku spółek akcyjnych wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego
f) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej

2. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

a) nazwa firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
b) imię i nazwisko przedsiębiorcy
c) dane adresowe siedziby firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
d) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej

Comments are closed.