Compensa Otwock

Compensa Warszawa, czyli TU. Wyróżnić możemy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Compensa Warszawa, czyli Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Rozpocznijmy od Compensa TU, która zaczęła historię swojej firmy na terenie Polski z początkiem lat 90. XX wieku. Spółka podlega austriackiej Vienna Insurance Group, która jest przodownikiem w branży ubezpieczeń w środkowo-wschodniej części Europy. Compensa Otwock, czyli compensa Towarzystwo Ubezpieczeń kieruje swoją propozycję zarówno do osób prywatnych, jak i niewielkich, dużych firm/spółek/korporacji , a ponadto wielkich korporacji. Wachlarz ubezpieczeń obejmuje m.in. ubezpieczenie zdrowotne, komunikacyjne ubezpieczenia, samochodowe ubezpieczenie, ubezpieczenie mienia, Compensa OC i pozostałe ubezpieczenia. Z drugiej strony możemy wyróżnić Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A..Compensa proponuje nam wiele możliwości wyboru wśród wielu rodzajów ubezpieczeń na życie. Te ubezpieczenia są także kierowane do osób indywidualnych, firmom i wielkim korporacjom. Compensa  Warszawa – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie dla firm/spółek/korporacji to przy tym usługi ochronne, majątkowe, grupowe , a oprócz tego posagowe. Składki, które dostępne są w ofercie Compensa to składki regularne , a oprócz tego składki jednorazowe. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oferuje również wiele sposobów ubezpieczenia funduszy również w dostępnych, innych walutach niż Zł (EUR, USD).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.