Badania geologiczne

Serdecznie zapraszam do wejścia na stronę spółki geologicznej nazwanej Felkel i Guś. Jest to spółka profesjonalna, która posiada firmowe lokale w mieście Poznań jak i Wolsztynie. Powstała z inicjatywy abiturientów geologii o specjalnościach hydrogeologia oraz geologia inżynierska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jedną z naszych specjalności to badania gruntów. Pracownicy prezentowanej spółki to specjaliści aktywni i posiadający niemałe doświadczenie. Opisywana firma współpracuje też z zróżnicowanymi profesjonalistami, umożliwiając w ten sposób gwarantowanie kontrahentom kompleksowej obsługi z dziedzin związanych z geologią. Kooperacja też dotyczy kwestii teoretycznych, prezentowana firma jest w ciągłej kooperacji z załogą naukową Uniwersytetów im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakres prac oferowanych przez firmę geologiczną Felkel i Guś to między innymi: geotechnika, czyli badania gruntów w celach budownictwa, projekty, wykonywanie fundamentów oraz nawierzchni drogowych. Następna możliwa usługa związana jest z geologią inżynierską, bazuje na wyznaczaniu warunków wodnych jak i gruntowych odnośnie posadowienia konstrukcji budowlanych. Opisywana firma oferuje również usługi powiązane z hydrogeologią a konkretnie odnajdywanie jak i mierzenie zasobów wody podziemnej, determinowanie ruchu wody w obszarach skalnych a także pomiary przebiegu i transformacji składu chemicznego wody podziemnej, jak też sposobów zmierzających do osuszenia wyrobisk budowlanych. Zrealizowane projekty odnoszą się do tematyki prac powiązanych z obiektami budownictwa, zarazem mieszkaniowego jak też przemysłowego, budynków użytku publicznego takich jak gazociągi. Dotyczą one również do badania poziomu otoczenia gruntowo-wodnego w miejscach takich jak na przykład stacje paliw.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.