Pompy ciepła -Warszawa

Przykład rozwiązania dolnego źródła na bazie gruntu poprzez układ sond pionowych do głębokości około 200m (standardowo 120m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzająca mieszanka – glikol – woda.
Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody.

Pompa ciepla pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła (7-10°C). Warunkiem zastosowania pompy ciepła pracującej na bazie wody głębinowej jest właściwy wydatek studni jak również jej skład fizykochemiczny.

W przypadku małego obszaru działki możemy wykorzystać pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej oddaje swoją energię do pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni – chłonnej.

Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest powietrze atmosferyczne lub powietrze wentylacyjne. Stosując ten system obniżasz koszty ogrzewania budynku i uzyskania ciepłej wody nie zanieczyszczając środowiska naturalnego.

Pompa ciepła wykorzystuje część energii słonecznej zgromadzonej w ziemi. Wymiennik poziomy wypełniony zawartością glikol – woda, ułożony w gruncie pobiera ciepło i przekazuje je do pompy ciepła. Pompa Korzysta z pobranego ciepło do centralnego ogrzewania oraz do produkcji ciepłej wody. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie.

Comments are closed.