Odżywki

Preparaty związane z zastosowaniem prohormonów kwalifikują się niestety, jako suplementy mogące powodować różne działania niepożądane dla naszego organizmu. Prawie każde spożywanie podobnych towarów wspomagających wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych. Z całą pewnością, im wyższa dawka specyfiku, tym większe zagrożenie dla człowieka. Zanim rozpoczniemy stosowanie hormonów musimy uprzytamnić sobie, że nie mają one charakteru trwałego. Przy odstawieniu omawianego specyfiku możemy się spodziewać utraty zyskanej masy ciała , a oprócz tego wyraźnego spadku energii organizmu. Odżywki dla sportowców zawierające składniki prohormonalne nie mogą być stosowane samoistnie. Wymaga jest zwiększona aktywność fizyczna sportowca, czyli długie , a dodatkowo intensywne treningi. Nie idzie jednoznacznie określić katalogu skutków ubocznych, jakie mogą powodować prohormony. Prawie każdy organizm ludzki cechuje się własną indywidualnością, a więc w różnorodny metodę reaguje na dostarczane mu substancje chemiczne. Prohormony powinny więc być użytkowane pod ścisłym nadzorem wyznaczonych osób.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.