Inwestowanie

Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, dokładnie tak samo jak wszystkie inne procesy powiązane z działalnością przedsiębiorstwa. Sterowanie inwestycjami ma na celu określenie, jakie style nakładów majątkowych trzeba ponieść. Jest to więc proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania kluczowych projektów majątkowych przedsiębiorstwa/korporacji. Lokowanie są szalenie ważne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa. Dlatego wymagają one w szczególności ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów majątkowych składają się następujące szczegóły:

–          określenie wymagań przedsiębiorstwa/spółki, których zaspokojenie wymaga zastosowania procesu inwestycyjnego,

–          określenie majątkowych możliwości przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) w stosunku do sformułowanych wymagań,

–          zebranie stosownych informacji dotyczących poszczególnych możliwości w celu przeprowadzenia ich oceny,

–          określenie metod oceny projektów inwestycyjnych,

–          dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,

–          określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,

–          wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,

–          szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,

–          finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,

–          systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji[1].

 

Efektem podjętych decyzji finansowych są określone rozmiary przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) , a dodatkowo jego postęp. Z dużą dokładnością rzecz ujmując, decyzje finansowe mogą dotyczyć:

–          nabycia różnych składników aktywów (materialnych i niematerialnych),

–          transferu środków majątkowych do innych  organizacji gospodarczych (kupienie ich akcji lub obligacji, operacje fuzji albo powstawanie holdingów finansowych, terminal pos),

–          lokat kapitałowych w bankach lub towarzystwach ubezpieczeniowych.

Szerzej zagadnienie decyzji inwestycyjnych jest omówiony w kategorii “Decyzje inwestycyjne – metody oceny projektów”

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.