Rankingi szkół średnich?

Mimo iż szkoła stoi wysoko w rankingu, możemy się na przykład dowiedzieć, iż młodzież ma poważne zastrzeżenia co do poziomu wychowania, a słychać to w zdaniach typu: „W mojej klasie nie ma ucznia, który by przed maturą nie musiał wykupić sobie korepetycji, bo nasi nauczyciele są często na urlopie”, „Moim profesorem był dyrektor niewidzialny…”, „Moja nauczycielka zgubiła sprawdziany” itd. Zachęcam opiekunów do rozmów z uczniami szkół średnich.

Wielkim autorytetem dla grupy niezainteresowanych nauką jest opinia środowiska lokalnego o konkretnej szkole . Ta młodzież składa swoje podania zwykle do szkół słynących z minimalizacji wymagań wobec uczniów. Jeśli więc słyszymy dzisiaj, że do jakiejś szkoły średniej lub zespołu szkół jest najwięcej kandydatów i „wszyscy właśnie tam składają podania”, to albo to jest szkoła wyjątkowa albo też szkoła poniżej przeciętnych, w której ocenia się uczniów za „chodzenie”.

Z analizy www możemy dowiedzieć, jak często są w szkole ustalane zastępstwa. Ta informacje w zestawieniu z wiedzą o liczbie zatrudnionych nauczycieli może rodziców doprowadzić do ciekawych przemyśleń . Jeśli na stronie internetowej szkoły panuje informacji, nie był aktualizowana przez kilka miesięcy, jest niezrozumiała, to to jest także jakaś informacja o placówce.

Kwestią często podejmowaną przez rodziców są statystyki , w których szkoły zaistnieją lub ich nie ma. Wiadomo powszechnie, iż wszelkiego rodzaju rankingi są tworzone w oparciu o liczbę najlepszych uczniów, sukcesów. To oni biorąc udział w olimpiadach pozaszkolnych, przyczyniają się do oceny „papierowej” – rankingowej placówki. Cóż, w zasadzie są to uczniowie utalentowani, zainteresowani samokształceniem i zdobywaniem kolejnych trofeów olimpijskich. Nauczyciele są im niepotrzebni.

Ciekawe wnioski można wysnuć, oglądając strony www szkół średnich. Mimo XXI wieku niektóre placówki nie mają wizytówek, zatem nie liczą się z potencjalnymi zainteresowanymi ich pracą uczniów. Ocena graficzna i techniczna strony www zależy zawsze od indywidualnych preferencji i gustów odwiedzających , ale są normy, które strona spełniać powinna, jak każda wizytówka.

Comments are closed.