badania marketingowe i ich rola w biznesie

Prowadząc działalność komercyjną, w każdej specjalizacji, należy obserwować konkurencję i przewidywać jej kroki. Służą temu różnorodne badania marketingowe. Badania marketingowe pozwalają na lepsze działanie na rynku, wiedzę oraz sposobność podejmowania trafniejszych decyzji. Badania ilościowe odpowiadają na pytanie ile. Zapewniają danę o skali zjawisk zaistniałych w społeczności. Stosuje się je do mierzenia np. wielkości rynku, poznania otoczenia oraz postaw kontrahentów. Z kolei badania jakościowe zapewniają ewentualność zapoznania się z przebiegiem zakupu bądź skutecznością oddziaływania reklamy. Badania fokusowe (Zogniskowane Wywiady Grupowe – FGI) są jedną z metod badań jakościowych, opierającą się na analizie odpowiedzi badanych, uzyskanych w trakcie prowadzonej dyskusji. Inną techniką badań jakościowych jest Individual In-Depth Interview (IDI), koncentrujący się na formułowaniu pytań mających na celu wyjaśnianie zachowań, zjawisk, motywacji i postaw.

Aby nasze przedsiębiorstwo było konkurencyjne zaleca się badać nie tylko reakcje nabywców, ale także postawy naszych handlowców oraz ich relacje z konsumentami. O sukcesie przedsięwzięcia w wielu wypadkach przesądza przede wszystkim właściwe nastawienie sprzedawcy do klienta. Jakość obsługi kupującego ma znaczący wpływ na odbieranie przedsiębiorstwa przez przyszłych interesantów. Zatem pożądane byłoby zamówić badania socjologiczne dotyczące pracy handlowców, jak “tajemniczy klient”, by jak najlepiej zrozumieć ich zachowania. Są to badania przeprowadzane przez specjalistyczne, fachowe centra badawcze oferujące badania jakościowe. Proces badawczy “tajemniczy klient” polega na tym, że wybrany ankieter gra rolę normalnego interesanta, który przechodzi możliwe elementy przebiegu kupowania. Dzięki tej metodzie da się dyskretnie analizować poziom obsługi i podejście do klienta. Badacz, podszywając się pod zwyczajnego klienta, prowadzi obserwację i po zakończeniu wypełnia specjalną ankietę. Bazując na zebranych informacjach ośrodek badawczy może ocenić wszelkie pomyłki zespołu sprzedażowego, reakcje na zdarzenia konfliktowe czy problemy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.