Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne i chemiczne. Czynniki fizyczne używane do dezynfekcji to para wodna oraz promieniowanie.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Dezynfekcja – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie cięgiem usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Sterylizacja, wyjaławianie – jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników. 1 – drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna. 2 – środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania. 3 – środowiska – temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, znaczenie kationów.

Czynniki chemiczne używane do dezynfekcji to: czwartorzędowe sole amoniowe, alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy, związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol, biguanidy, np. chlorheksydyna, związki metali ciężkich, związki halogenowe, jodofory, fiolet krystaliczny, mleczan etakrydyny, utleniacze – nadtlenki, tenzydy.

Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Comments are closed.