Strezsczenie dżumandżi

ZapowiedĽ Dżumki to figa innego gdy zawiłe tudzież skomplikowane stresczenie książki Alberta Camusa Czarna śmierć. Pozycja bibliograficzna ta została wydana w 1947 roku zaś jest utworem o charakterze uniwersalnym. Opowiada jej osoba o epidemi dżumy w mieście Oran w Algierii. Suita powstał spośród prywatnych doświadczeń autora, spośród przeżyć związanych z wojną, rozstaniami, śmiercią, zjawiskiem masowej zagłady, brakiem środków do życia, stałym poczuciem zagrożenia. Jest owo więc dzieło sztuki o podstawowych dylematach człowieka, sprawach sumienia, relacji międzyludzkich tudzież honoru.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.