Sprawozdania finansowe do pobrania

Wyobraź sobie, że tylko krok dzieli Cię od podpisania umowy swojego życia, a to tylko i wyłącznie Twoja zasługa. Po rozpoczęciu współpracy okazuje się, że firma na przestrzeni ostatnich lat notowała coraz gorsze wyniki finansowe. Powoduje to, że Twoja firma traci wiarygodność a być może w końcu też upada.

A teraz pomyśl – w jaki sposób mogłeś zadbać o interes firmy? Wystarczyło przecież przeanalizować dane finansowe kontrahenta. Skąd wziąć te dane? Ze Sprawozdań Finansowych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski B.

Ile jest dla Ciebie warte Sprawozdanie finansowe zawierające wyniki finansowe danej firmy za rok obrachunkowy,wraz z opinią biegłego rewidenta? Taka wiedza może uchronić przed milionowymi stratami w firmie.

Tak dużo, za tak niewiele. Sprawdź sprawozdania w serwisie www.SprawozdanieFinansowe.pl i poszukaj swojego kontrahenta.

Sprawozdanie finansowe firmy sprzed kilku lat jest ciężko zdobyć. Papier ulega zniszczeniu, dodatkowo ciężko odszukać akurat interesującego Cię sprawozdania.

Teraz masz możliwość uzyskać takie sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej. Zamawiasz te, które są Ci potrzebne, jednej, dwóch a nawet kilku firm, danej branży, za dany okres. To wszystko możesz zamówić bez wychodzenia z domu czy biura – za pośrednictwem internetu.

Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je zazwyczaj na dzień bilansowy (koniec roku rachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego). Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Muszą one spełniać warunki formalne tj.: podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy, określenie momentu lub okresu, którego dotyczą dane. Inne warunki to załączenie tablic statystycznych, zawierające zestawienie liczbowe związane z określonym zagadnieniem.

Posiadanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym pozwoli Ci uniknąć podpisaniu umów z firmami, które mają słabą kondycję finansową i tendencję zniżkową na przestrzeni kilku lat.

Przed podpisaniem zobowiązania lepiej wydać kilkanaście złotych na samym początku by dokonać analizy firmy, aniżeli w późniejszym czasie stracić kilkanaście … tysięcy lub setek tysięcy złotych.

Zainwestuj w wiedzę oraz pewne dane finansowe o polskich firmach!

Comments are closed.