dziecko do przedszkola w Pruszkowie?

W Przedszkole Pruszków pracują doświadczeni, wysokokwalifikowani nauczyciele edukacji przedszkolnej posiadający przygotowanie pedagogiczne i wielkie serce dla dzieci.
Przedszkole Pruszków Z każdym pedagogiem pracuje osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela.Przedszkole Pruszków

Przedszkole Pruszków . posiada pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie dotyczącą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci oraz pozytywną opinię Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego przedszkola. Przedszkole PruszkówPrzedszkole Pruszków

Zielone Przedszkole realizuje programy edukacyjne: “Wesołe Przedszkole 3 i 4– latka” i “Razem w przedszkolu” przeznaczony dla dziecka 5-letniego przygotowującego się do szkoły. Przedszkole Pruszków . Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego. 1. Nauka języka angielskiego metodą HELEN DORON 2. Zajęcia plastyczne – lepienie z gliny 3. Zajęcia umuzykalniające 4 .Zajęcia taneczne5. Zajęcia z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 6. Gimnastyka przedszkolna 7. Zajęcia logopedyczne.

Przedszkole Pruszków
Przedszkole Pruszków

Zielone Przedszkole jest przedszkolem o profilu edukacyjno – językowo – artystycznym. Pruszków Zielone Przedszkole .Przedszkole Pruszków
Przedszkole Pruszków Głównym zadaniem Zielonego Przedszkola jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju DZIECKA w wieku od 2 do 6 lat, jak również zaspokojenie jego najważniejszych potrzeb: 1.Potrzeby miłości 2.Potrzeby bezpieczeństwa 3.Potrzeby zabawy

Jesteśmy placówką oświatową posiadającą status przedszkola niepublicznego. Zielone Przedszkole to przedszkole gwarantujące komfortowe, zgodne z najwyższymi standardami, warunki lokalowe, dbające o higienę dzieci i czystość w budynku. Przedszkole Pruszków . Zielone Przedszkole istnieje już od 5 lat. Jest przedszkolem o profilu edukacyjno – językowo – artystycznym. Zielone Przedszkole to najlepsze przedszkole w rejonie Pruszkowa zapewniające najwyższy standard świadczonych usług.Przedszkole PruszkówPrzedszkole Pruszków

Comments are closed.