Wagi medyczne, wagi lekarskie

Wagi medyczne? w naszym kraju muszą być legalizowane wagi medyczne [/link] o klasie dokładności III lub IIII. Osobiście dziwi mnie fakt, iż sprzęt medyczny taki jak lampa badawcza, zabiegowa czy lampa operacyjna nie podlega takim wymogom. Nie ma również pojęcia dokładności osłuchowej stetoskopów. Wydana została co prawda płyta z szmerami serca i płuc ucząca osłuch stetoskopem ale to przyszłość.

Inaczej niż w przypadku innych wyrobów medycznych, oprócz ustaw i dyrektyw podlegają szeregu ustaw i norm dodatkowych. Dlaczego? Producenci wyrobów medycznych sami ustalają rzetelność swoich produktów , natomiast sprawdzenia zgodności wag ściśle określone poprzez klasy dokładności.Tylko właściwie skalibrowanawaga medyczna, lekarska gwarantuje precyzyjne wyniki.

Kiedy trzeba zakupić wagę lekarską a kiedy można stosować wagi medyczne nielegalizowane?
Wagi do określenia wagi pacjenta podlegają dyrektywie 2009/23/WE do monitorowania pacjentów w praktyce lekarskiej muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności. Obowiązkowe jest zastosowanie wag legalizowanych w przychodniach, szpitalach, klinikach oraz gabinetach lekarskich. Nie ma obowiązku użytkowania wag legalizowanych w przypadku: wag medycznych w aptekach, wag niemowlęcych służących do wypożyczania pacjentom. Inny sprzęt medyczny np: stetoskop, otoskop,oftalmoskop, dermatoskop, ciśnieniomierz lekarski nie podlegają temu obowiązkowi.

Czy potrzebny jest instruktaż użytkowania systemów mierniczych , stetoskopów, dermatoskopów, oftalmoskopów….?
Wagi medyczne, które są zakwalifikowane do klasy I nie podlegają temu wymogowi . Nie ma obowiązku przeprowadzać szkoleń z osłuchu stetoskopem czy oglądania dermatologicznego przez dermatoskop, oglądania dna oka oftalmoskopem -a szkoda.

Nowe legalizowane wagi medyczne podlegają w Polsce ponownej legalizacji po upływie 3 lat licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji. Kolejne legalizacje ważne przez 25 mies. Wszystkie wagi lekarskie muszą być regularnie relegalizowane. Ponowną legalizację wagi może przeprowadzić tylko Rejonowy Urząd Miar. Warto skorzystać z autoryzowanego serwisu sprzętu medycznego, które przygotowują wagi do legalizacji -skalibrowanie, wypoziomowanie. Nie ma obowiązku sprawdzania stetoskopu, otoskopu, oftalmoskopu czy dermatoskopu

Wszystkie wagi legalizowane dopuszczone do obrotu na terenie EU muszą posiadać: Znak CE5. Cyfry w górnym prawym rogu oznaczają rok pierwszej legalizacji a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej: Czarne „M” na zielonym prostokącie – znak zgodności z dyrektywą 90/384/EWG). Na każdym stetoskopie konkretnie na głowicy stetoskopu powinien się znajdować znak CE. stetoskopy littmann kupione nie u Polskiego dystrybutora stetoskopów littmann np w USA nie posiadają w.w oznaczenia – wedle prawa Nie są sprzętem medycznym.

Comments are closed.