Oleje stosowane w samochodach

PODSTAWOWE WŁASNOŚCI OLEJÓW

Własność Charakterystyka:
– lepkość w 100°C – Odpowiada w przybliżeniu lepkości oleju w normalnych warunkach pracy silnika
– wskaźnik lepkości – Mówi o tym, jak zmienia się lepkość oleju wraz ze zmianami temperatury
– lepkość w ujemnych temperaturach – Mówi o warunkach startu zimowego silnika
– temperatura płynięcia – Temperatura, poniżej której olej ulega zestaleniu
– temperatura zapłonu – Miara zawartości lotnych składników w oleju
– odparowalność – Miara potencjalnych strat oleju przez odparowanie w czasie pracy silnika
– liczba zasadowa (TBN) – Określa zdolności myjące i neutralizujące oleju

Wyszczególnione wyżej własności są najczęściej stosowane do opisu charakterystyki jakościowej oleju. Przy ich pomocy można porównać oleje między sobą, określić zakres ich stosowania, a także skontrolować jakość oleju świeżego.

DOBÓR OLEJÓW SILNIKOWYCH

Jeżeli chcemy zastosować do silnika olej innego producenta (innej marki) to powinniśmy dobrać olej:
– o tej samej klasie lepkości
– o tej samej klasie jakościowej

W przypadku braku zaleceń wg ACEA/CCMC może być wystarczająca klasyfikacja wg API z tym jednak zastrzeżeniem, że klasyfikacja europejska jest ostrzejsza i w większym stopniu uwzględnia europejskie konstrukcje silników. Olej niższej klasy jakościowej można zastąpić olejem klasy np. SG/CD, ale nigdy odwrotnie. Nie jest również wskazane przechodzenie na stosowanie oleju lepszego o kilka klas np. z klasy SD na SG. Jeżeli mamy wątpliwości to najlepiej wybrać olej klasy lepkościowej SAE 15W/40 lub 10W/40. Są to optymalne klasy dla warunków klimatycznych w Polsce. Należy zwracać szczególną uwagę na informacje producenta olejów syntetycznych w zakresie mieszalności tych olejów z olejami mineralnymi. Jeżeli takiej informacji nie ma, nie należy mieszać olejów syntetycznych z mineralnymi.

Należy uwzględnić zmienne warunki pracy oleju: od zimnego startu silnika poprzez pracę na biegu jałowym, pracę przy różnych jego obciążeniach, aż do jego zatrzymania.
Olej powinien posiadać właściwości umożliwiające spełnianie wszystkich przypisanych mu funkcji. Projektant oleju powinien pamiętać o wszystkich tych uwarunkowaniach i uwzględnić je przy opracowywaniu technologii oleju.

OLEJ SILNIKOWY

Konstrukcyjny element silnika, spełniający cały szereg funkcji, takich jak:
– zmniejszenie tarcia
– zmniejszenie zużycia silnika
– utrzymanie silnika w czystości
– ochrona przed korozją
– odprowadzenie ciepła
– doszczelnianie komory spalania
– inne

Comments are closed.