Elementy prezentacji ustnej

Matura w nowej formie istnieje już od 2005 roku. Wymaga ona od uczniów jedynie opanowania materiału zawartego w eseju i odpowiedzi na pytania w dyskusji z egzaminatorami. Natomiast nie wymaga znajomości materiału szkolnego, a już najmniej znajomości lektur szkolnych będących w kanonie. Dlatego trudniej jest w szkole średniej skończyć klasę, zdając lektury. Przez ten okres utwierdziło się przekonanie, że należy bardzo się starać, aby nie zdać prezentacji z języka polskiego.

Przed maturą należy zgłosić chęć użycia multimediów, aby komisja nie była zaskoczona, że na sali nie ma na przykład komputera. Multimedia są jak najmilej widziane na maturze ustnej. Uatrakcyjniają one pracę egzaminatorom, ale też bardzo ułatwiają pracę, koncentrację zdającemu. Właściwie każdy temat można wyrazić w prezentacji w sposób graficzny, choćby poprzez cytaty zapisane w Wordzie i wyświetlone na ekranie. Wykorzystanie rzutników multimedialnych to dzisiaj standard.

Po przybyciu na salę egzaminacyjną powinno się przywitać się z egzaminatorami. Następnie każdy może wybrać sobie formę opowiadania prezentacji z języka polskiego. Jeśli ktoś woli mówić stojąc, wówczas nie ma przeszkód, aby stać podczas odpowiedzi i rozmowy. Każdy maturzysta ma prawo do tego, aby zdecydować, jak ma wyglądać od tej strony jego zdawanie. Zależnie od tego, w jaki sposób czuje się wygodniej, lepiej skupionym.

Budowa prezentacji jest zwyczajna, jak każdy esej. Ma trójdzielną budowę. Na wstępie należy wyjaśnić główne elementy tematu i cel mówienia. Potem następuje przejście do rozwinięcia. Tutaj omawiamy wybrane przez siebie książki, obrazy czy inne formy dzieł wskazanych w temacie prezentacji. Są także tematy z nauki o języku i bardziej kulturoznawstwa niż literatury. Przedstawiamy na przykład współczesny język mediów czy też motywy występujące w sztuce i literaturze.

Bibliografia to ważne zadanie stojące przed każdym uczniem przygotowującym prezentację do matury. Wyróżnia się ją i opisuje na podmiotową oraz przedmiotową. Bibliografia podmiotu to spis lektur, jakie będziemy przedstawiał w prezentacji. Najlepiej jest, gdy utworów tego typu jest pomiędzy 3-5 zależnie od ich objętości. Ponadto bibliografia maturalna przedmiotu to wyszczególnienie tekstów pomocniczych, zasięgniętych porad w słownikach.

Comments are closed.