Ubezpiecz online sprzęt.

E-wniosek to zdecydowanie najwygodniejsza oferta ubezpieczenia online sprzętu komputerowego.Najczęściej dokonując zakupu sprzętu w sklepie, nie decydujemy się z różnych powodów na dodatkowy wydatek i wykupienie ubezpieczenie. Refleksja, decyzja na ubezpieczenie sprzętu przychodzi z czasem.

E-wniosek.com to oferta taniego ubezpieczenia skierowana do właścicieli nowego sprzętu komputerowego (nie starszego niż 2 miesiące).
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody materialne, w tym zdarzenia takie jak:
– zalanie (np. kawą/herbatą/sokiem/alkoholem)
– upuszczenie
– kradzież, rabunek (także z bagażnika samochodu, na ulicy)
– pożar
– inne zdarzenia losowe
– umowa zawierana jest na warunkach tzw. All risk.

Wszystkie formalnośći klient załatwia online.

Podsumowując -wniosek.com to najciekawsza oferta ubezpieczeniowa online na rynku, z dodatkowym atrakcyjnym walorem dla klienta-niską ceną składki.
Np, cena rocznego ubezpieczenia:
1,6 % od wartości brutto – dla sprzętu stacjonarnego np. wartość 2000PLN = składka 32PLN
2,2 % od wartości brutto – dla sprzętu przenośnego np. wartość 2500PLN = składka 55PLN

min. składka wynosi 10.00 PLN

E-wniosek to tanio ubezpieczony laptop,komputer przenośny, drukarka, monitor. www.e-wniosek.com to innowacyjny produkt ubezpieczeniowy, siedzisz w domu, pracy, gdziekolwiek i przez internet załatwiasz wszystkie formalności. Wygodnie i tanio, spokojnie przeczytasz regulamin i możesz zdecydować po dokładnym zastanowieniu.

Co należy zrobić, aby przystąpić do programu ubezpieczeniowego online www.e-wniosek.com

1. Przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
2. Wypełnić i wysłać wniosek poprzez stronęubezpoieczkomputer
3. Na bazie wypełnionego wniosku możesz automatycznie wydrukować Elektroniczny Certyfikat Ubezpieczenia jak również
otrzymasz go na podanych we wniosku adres e-mail.
4. Termin płatności składki wyznaczony jest na 2 dni od dnia otrzymania Certyfikatu na konto wskazane w Certyfikacie.
Uwaga: Brak opłaty składki w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej.
5. Certyfikat jest ważny wraz z dowodem opłacenia składki oraz fakturą zakupu sprzętu.

Comments are closed.