Szukasz Partnera Biznesowego

Organiczny wzrost technologii informacyjnej oraz Internetu spowodował, że gospodarka wykształciła nowy sektor: internetowy biznes . Wymiana informacji oraz kontaktów zachodzi w wirtualnej przestrzeni, która sprzyja również zdalnemu zawieraniu kontraktów. Aktualny rynek e-biznesowy zawiera bogatą gamę serwisów. Z uwagi na cel poszczególnych platform internetowych, należy wyszczególnić kilka ich odmian.

Portale wg kryteriów merytorycznych:
a) strony informacyjne: stworzone do przekazywania dużej wiedzy ogólnej z danej dziedziny życia czy gospodarki;
b) serwisy społecznościowe: prezentowanie ogólnego zarysu danej przedsiębiorstwa oraz jej oferty;
c) strony zapytaniowe (w tym portale aukcyjne): prezentacja konkretnych ofert handlowychusług sprzedawcy.

Przykład e-platformy:www.InwestycjewInnowacje.pl. Inwestycje w Innowacje jest profesjonalną platformą inwestycyjną, której ideą główna jest promocja Przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kreatywności. Domeną platformy jest kojarzenie Partnerów biznesowych, w tym podmiotów poszukujących kapitału z inwestorami. Na łamach portalu publikowane są anonse inwestycyjne wg kategorii: szukam inwestora, sprzedam firmę czy zainwestuję.

Podział ze względu na kryteria techniczne:
– portale ogólne – traktujące gospodarkę elektroniczną, jako element całej gospodarki;
– portale wyspecjalizowane: serwisy związane np. z daną branżą (np. Inwestycje w Innowacje – platforma łącząca partnerów biznesowych, ukierunkowana na promowanie przedsiębiorczości).

Aby dana platforma skutecznie spełniała swoją docelową funkcję, konieczne jest, aby serwis spełniał wymagania obu stron. Przykładowe wyznaczniki jakości portalu to m.in.:
– zawartość merytoryczna – oprócz przyciągającej uwagę tematyki, ważne jest również zachowanie zawartości portalu zgodnie z przyjętą jego polityką;
– moderacja – czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz dbanie o aktualność zawartości (np. regularne dostarczanie ciekawych doniesień ze świata, czy też regularne pojawianie się nowych treści);
– wygląd – oprócz treści, ważna jest również wygląd strony;
– pozycja na rynku – mierzona nie tylko okresem trwania, ale również unikalnością oferty;
– struktura użytkowników – portal nie powinna spełniać jedynie samych kryteriów ilościowych.

Comments are closed.