Wypracowanie w gimnazjum

Matura pisemna nie jest poligonem wrażeń lub reportażem. Często uczniowie o tym zapominają. Kierowani emocjami, stosują wykrzykniki i zwroty uczuciowe. Zdarzają się także elementy z mowy potocznej, wyrażenia. Opisują to, „o czym nie będą pisać”, swój stosunek i oceny szkoły i świata, lektur, a te nie są tematem pracy pisemnej. Znudzony? Przejdź do części mowy, portalu wiedzy z nauki o języku.

Język Twojego eseju świadczy o Tobie i podlega ocenom. Po punktacji za temat, język jest tą kategorią, za którą możesz otrzymać najwięcej punktów, bo aż dwanaście. Staraj się wypowiadać w sposób uporządkowany. Najlepiej stosuj zwykle czas przeszły i zdania pojedyncze lub złożone. Aby pisać zdania długie, trzeba mieć doświadczenie. Nie stosuj zdań wielokrotnych, gdyż gubią one cel pisania.

Kompozycja to pomysł na realizację, idea, jakieś czytelne dla wszystkich odbiorców ramy, sposób przedstawiania, tok argumentowania i myślenia. Ma to być wypowiedź spójna wewnętrznie i logiczna. Dlatego stosuj akapity i porządkuj tekst. Staraj się nie powtarzać początków akapitów. Gry flash, gry online to świetny sposób na zrelaksowanie się w czasie nauki pisania.

Jak pisać wypracowanie maturalne, to zagadnienie ważne.Esej ma trójdzielną kompozycję. Składa się z wstępu, rozwinięcia i zakończenia, czyli podsumowania. Jest podobny do rozprawki, ale nie wymieniamy określenia typu: „pierwszym argumentem jest…”. Najważniejszym elementem jest rozwinięcie, to tam najczęściej egzaminatorzy szukają punktów za kategorię temat, a mogą ich znaleźć aż 25, czyli połowę za całą pracę

Na maturze dostaniesz dwa zagadnienia do wyboru i to, o czym będziesz pisała, zależy od Ciebie. Oznacza to, że wybierasz celowo ten wariant pracy, w którym czujesz się mocniejsza. Na przykład wybierasz analizę fragmentu prozy, [link:http://mlektury.pl/poradnik]esej maturalny[/link] ma możliwość analizy porównawczej dwóch pary wierszy, bowiem czujesz się lepiej i dokładniej potrafisz się wyrazić na temat fragmentu opowiadania lub powieści.

Comments are closed.