Pompy ciepła

Przykład rozwiązania dolnego źródła na bazie gruntu poprzez układ sond pionowych do głębokości około 200m (standardowo 120m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzająca mieszanka – glikol – woda.
Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody.

Pompa ciepla pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła (7-10°C). Warunkiem zastosowania pompy ciepła pracującej na bazie wody głębinowej jest odpowiedni wydatek studni jak również jej skład fizykochemiczny.

Grunt akumuluje energię cieplną wyemitowaną przez słońce. Energię tę, przy pomocy naszej pompy ciepła można przetworzyć na ciepło centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody użytkowej. Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik chłodzący (który krąży w poziomym wymienniku ciepła) i dostarczane jest do pompy ciepla. Tam jego temperatura jest podwyższana i dalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji CWU.

Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest powietrze klimatyczne lub powietrze wentylacyjne. Stosując ten system redukujesz koszty ogrzewania budynku i uzyskania ciepłej wody nie zanieczyszczając środowiska przyrodniczego.

W przypadku małej powierzchni działki możemy zastosować pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej oddaje swoją energię do pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni – chłonnej.

Comments are closed.