Bułgaria w UE

W spółce z o.o. kapitał tworzony jest poprzez udziały jej wspólników (udziałowców), odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości posiadanego udziału.

Rejestracja spółki z o.o. i potrzebne dokumenty. spółka Bułgaria,, podpisana przez wszystkich założycieli sporządzona w języku bułgarskim, w przypadku innego języka musi być potwierdzona notarialnie. Tłumaczenie musi być zrobione na język bułgarski.

W 2008 roku wprowadzono w Bułgarii podatek liniowy, który wynosi 10% i obejmuje wszystkich obywateli. Obecna stopa podatkowa jest jedną z najniższych na świecie oraz najniższą w Unii Europejskiej. [link=http://www.firmawbulgarii.pl/]działalność gospodarcza w Bułgarii, podatki w Bułgarii, firma w Bułgarii, wynoszący również 10%, ma na celu rozwój sektora prywatnego oraz ułatwienia, które mogą przyciągnąć zagranicznych inwestorów.

Inwestor rozpoczynający działalność w Bułgarii ma do wyboru różne formy działalności. Należą do nich: indywidualna działalność gospodarcza (dla osób fizycznych), [link=http://www.firmawbulgarii.pl/]działalność gospodarcza w Bułgarii, niższe podatki, spółka Bułgaria,, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział, przedstawicielstwo, konsorcjum, holding, spółdzielnia.

1 stycznia 2007 roku Bułgaria wstąpiła do Unii Europejskiej. Gospodarka bułgarska musiała natychmiast dostosować się do międzynarodowego prawa handlowego, jednak nie wpłynęło to negatywnie na rozwój gospodarczy. Wzrost gospodarczy przekroczył 5%, a dług wewnętrzny spadł z 67% w 2006 PKB do 22% w 2007.

Obecnie Bułgaria ma na celu wejście do strefy euro najpóźniej w 2012 roku. Główne przeszkody na tej drodze stanowią wysoka inflacja wahająca się od 2,3 do 7,3% (obecnie inflacja wynosi 12,5%)

[link=http://www.firmawbulgarii.pl/bulgaria_w_ue.html

• Spółka akcyjna może przyjąć jednostopniowy lub dwustopniowy system zarządzania. W pierwszym przypadku organami spółki są zgromadzenie akcjonariuszy i zarząd (3-9 osób). W dwustopniowym systemie, organy to: zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza (3-7 osób) i zarząd (3-9 osób).

[link=http://firmawbulgarii.pl/index.html[/link]

• W początkowe fazie optymalizacji kosztów podatkowych polecamy założenie spółki z o.o. Orientacyjny czas założenia takiej spółki to około miesiąca czasu.

Comments are closed.