Recenzja a reklama filmu

Zachowując porządek wypowiedzi, staraj się potem wyrazić o najważniejszych elementach. Piszemy oceniająco o emocjach, jakie wywarła na nas fabuła, gra gwiazd, kto był najlepszy, na kim zawiedliśmy się. Oceniamy w recenzji muzykę i reżyserię, a także scenariusz i efekty specjalne, jeśli były. Można ogólnie powiedzieć, iż wykazujemy się dokładnością, staramy się opisać czytelnikowi wszystko to, co Twoim zdaniem jest ciekawe.

Zazwyczaj zaczynamy tworzyć recenzję od wprowadzenia opisującego utwór. Jeśli chodzi o film, podajemy rzetelne informacje o gatunku, roku produkcji, wymieniamy reżysera i innych twórców (scenarzystę, kompozytora muzyki, scenografa czy choreografa) oraz aktorów. Można także napisać ogólne dane o filmie, reakcji widzów na premierze czy dorobku reżysera i aktorów biorących udział w pracy do obrazu, można powiedzieć o wytwórni filmowej itp.

Fajnie jest, gdy recenzja kończy się jakimś wnioskiem. Możne je zebrać i powtórzyć jeszcze raz w kilku zdaniach, również z sugestią dla innych, aby koniecznie to zobaczyli lub odwrotnie. Należy pamiętać, pisząc recenzję, że Twoje zdanie jest subiektywne, a inni nie muszą go podzielać. Dlatego też staramy się nie popadać w skrajności, zauważając wyłącznie wady lub przechwalając coś ponad miarę. Ocena ma być w miarę rzeczowa.

Recenzje jednego dzieła mogą być różne w zależności od gustu widza, uczestnika, recenzenta. Niektórzy poszukują recenzji, aby sprawdzić czy warto iść np. na film, inni poznali już film i teraz czytając opinię, pragną skonfrontować swoje spostrzeżenia lub z innymi ocenami dyskutować.

SPOILER – oznacza, że dana opinia zawiera elementy fabuły lub zakończenia filmu. Często bywa, iż recenzenci streszczają – streszczają skrupulatnie akcję filmu. Tego elementu recenzja nie powinna zawierać, chociaż… osobiście piszę takie recenzje, gdy mam do czynienia z skomplikowanymi nazwami miejsc, nazwiskami czy imionami postaci i zagmatwaną fabułą. W takim razie ostrzegamy, że osoby czytające daną recenzję mogą poznać tajemnice filmu przed jego obejrzeniem.

Comments are closed.