Faktoring – sposobem na finansowanie

Nie wymaga się od firmy gromadzenia środków na spłatę comiesięcznych zobowiązań – rat, jak ma to miejsce w przypadku kredytu. Tutaj spłaty realizuje sam odbiorca – dłużnik, wykonując przelew na rachunek bankowy faktora. Nawet gdyby odbiorca opóźnił się z płatnością faktorant nie musi się obawiać. Może wówczas liczyć na wsparcie w dochodzeniu wierzytelności od odbiorcy a nawet na przejęcie ryzyka związanego z całkowitym brakiem zapłaty.

Wierzytelności, wokół których toczy się spór pomiędzy dostawcą a odbiorcą albo takie, które są zabezpieczeniem kredytu nie mogą zostać objęte umową faktoringu. Dal firmy faktoringowej sytuacja finansowa przyszłego faktoranta jest ważna, ale nie najważniejsza. Faktoring może otrzymać nawet przedsiębiorstwo, które jest w fazie bardzo dynamicznego rozwoju i na obecną chwilę nie wykazuje zysków. Istotne aby takie przedsiębiorstwo posiadało odpowiedni do wnioskowanego limitu pakiet wierzytelności.

Jakie produkty oferują dziś firmy faktoringowe? Jakie są miedzy nimi różnice?
Oferowane dzisiaj na rynku usługi faktoringowe można podzielić z punktu widzenia kilku kryteriów. Jeśli chodzi o funkcję gwarancyjną – zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym (bez przejęcia ryzyka) oraz z faktoringiem pełnym (z przejęciem ryzyka).Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny odbiorców wyróżniamy faktoring krajowy oraz faktoring zagraniczny (eksportowy i importowy).

Jakie korzyści odnosi przedsiębiorca, który decyduje się na faktoring?
Jedną z najczęściej docenianych zalet faktoringu jest dostęp do bieżącego strumienia gotówki, w miarę realizowanej przez firmę sprzedaży. Dla firm borykających się z problemem opóźnionych płatności faktoring jest szansą na przyśpieszenie spłaty należności oraz znaczną poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców. Kolejna bardzo ważna zaleta, szczególnie w sytuacji pogarszającej się koniunktury, to zabezpieczenie ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorców i to zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Faktoring jest zestawem kilku usług: finansowej, ubezpieczeniowej oraz inkasa należności a czasem nawet windykacji. To, jak będzie wyglądał taki zestaw, zależy jedynie od Klienta. W zasadzie z faktoringu może korzystać każdy przedsiębiorca, który stosuje odroczone terminy płatności, prowadzi działalność od roku i współpracuje z grupą kilku w miarę stałych odbiorców. Starając się o kredyt przedsiębiorca musiałby wykazać się zdolnością kredytową oraz przedstawić stosowne, zwykle twarde zabezpieczenia. Zgłaszając się po faktoring przedsiębiorca powinien przede wszystkim posiadać odpowiedni pakiet wierzytelności, które mogą być przedmiotem faktoringu.

Małgorzata Połok, Pekao Faktoring
Usługi faktorignowe polegają na tym, że środki finansowe, jakie uzyskuje klient od faktora w ramach faktoringu są wcześniejszą zapłatą za sprzedany towar lub usługę. Innymi słowy przedsiębiorstwo zamienia swoje należności na gotówkę, mając bieżącą kontrolę nad stanem spłat od odbiorców.

Comments are closed.