Zielarnia

Charakter zioła sypane określa wyraźnie jego drogę od producenta do ostatecznego nabywcy (pacjenta). Leki recepturowe przechodzą zawsze przez wyspecjalizowanych, instytucjonalnie wyodrębnionych pośredników (hurt farmaceutyczny, apteki ogólnodostępne, szpitalne). Leki z grupy OTC mogą być dystrybuowane poza tymi kanałami i sprzedawane między innymi w sklepach spożywczych, supermarketach, stacjach benzynowych, drogeriach i internetowych sklepach zielarskich.

Obrót lekami regulują przepisy prawa farmaceutycznego, które szczegółowo określają między innymi kwalifikacje osób zajmujących się sprzedażą leków i zasady dopuszczania leków do obrotu w placówkach poza aptecznych i punktach aptecznych. Obrót lekami w Polsce mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne lub hurtownie, które uzyskały pozwolenie na obrót lekami, a wśród detalistów – apteki, zioła sypane .

Poważną rolę w oddziaływaniu na decyzję o zakupie produktu leczniczego lub zioła sypane ma właściwa ekspozycja produktu. Producenci rywalizują o miejsca ekspozycyjne wykorzystując w tym celu umiejętności negocjacyjne przedstawicieli handlowych. Rywalizacja toczy się o miejsce na wysokości wzroku, wzdłuż wytyczonego kierunku kolejki oraz w sąsiedztwie okienka aptecznego.

Przedsiębiorstwo handlowe nie może poprzestawać na zaoferowaniu wybranej grupie konsumentów odpowiedniego zestawu ziół po atrakcyjnej cenie i w dogodnym miejscu. Niezbędne jest efektywne komunikowanie się z obecnymi i potencjalnymi nabywcami, celem przekazywania informacji o oferowanych towarach, przekonywanie i budzenie skłonności do zakupu. W warunkach konkurencji promocja staje się nieodzownym instrumentem oddziaływania firmy na nabywcę w zioła sypane .

Ekonomiści omawiają cechy rynku farmaceutycznego, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe. Uwagę zwracają na: zasady i etapy tworzenia strategii marketingowych oraz charakterystykę różnych strategii stosowanych na rynku. Przedstawiają również zioła sypane , strategie wprowadzania go na rynek, rolę opakowania i różne sposoby budowania pozycji marki.

Comments are closed.