Tworzenie pracowni multimedialnych

Graficy i szkoleniowcy to osoby które powinni innowacyjnie szkolić osoby niepełnosprawne i Posiadać wieloletnie doświadczenie przy pracyosobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Instytucje typu WTZ oraz Szkoły Specjalne dysponują środkami przeznaczonymi na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów wspomagających edukację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podopiecznych .

Szkolenia powinny być skierowane do terapeutów i nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji. Szkolenie takie powinno zawierać tworzenie scenariuszy lekcyjnych na zajęcia z osobami niepełnosprawnymi , obsługa programów edukacyjnych itp.

1 października, podczas 3. Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, rozpoczęto debatę, jak zwiększyć ich udział w projektach dotyczących wsparcia w zatrudnieniu, edukacji czy integracji społecznej. Być może stworzone zostanie nowe działanie skierowane tylko dla osób z niepełnosprawnością.

Podstawową forma zaopiekowania sięniepełnosprawnych intelektualnie są szkoły specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej. Wtz i szkoły powinni posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy i aplikacje edukacyjne.

Comments are closed.