Rolnictwo, uprawa

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasze rolnictwo znacznie się polepszyło. Gospodarstwa rolne i lasy pokrywają większość terytorium Europy i mają fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i naszej gospodarki. Unijna wspólna polityka rolna zapewnia, że rolnictwo i ochrona środowiska idą w parze. Sprzyja również rozwojowi struktur społeczno gospodarczych na obszarach wiejskich i odgrywa zasadniczą rolę w stawianiu czoła nowym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, gospodarką wodną, bioenergią i różnorodnością biologiczną.

RolnicyNajważniejsze obecnie gatunki to pszenica zwyczajna, rozpowszechniona obecnie na całym świecie w ogromnej liczbie odmian uprawnych oraz pszenica twarda, zwana też pszenicą makaronową ponieważ jej mąka jest najlepsza do produkcji makaronów, również występująca w wielkiej liczbie odmian. Głównym zastosowaniem ziarna pszenicy jest przerób na mąkę. W przemyśle spożywczym zastosowanie mąki jest wielorakie: w piekarnictwie, cukiernictwie, w produkcji makaronów oraz wyrobów kulinarnych. Ziarno jest tez wykorzystywane do produkcji kaszy mannej, płatków śniadaniowych, znajduje zastosowanie w produkcji skrobi, słodu browarniczego.

Rolnictwo musi stawać się coraz bardziej efektywne, produkować taniej i być konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Obserwowany postęp w hodowli bydła mlecznego jest dowodem na dużą zdolność adaptacyjną polskich rolników do zmieniających się warunków. Hodowla poprawia się, z myślą o konsumencie narzucającym coraz wyższe wymagania, jakość mleka, a krowy są lepsze genetycznie, co przy prowadzeniu ukierunkowanej pracy hodowlanej da zapewne dobre wyniki. Te dobre rezultaty nie zwalniają hodowców od poprawy wielu niedociągnięć naszego rolnictwa. Zostało więc niewiele czasu na dalszą restrukturyzację naszego rolnictwa i poprawę wskaźników produkcyjny.

Taka definicja nieruchomości rolnej zawarta jest w kodeksie cywilnym. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku zawęża tę definicję, wyłączając nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Należy zaznaczyć, iż dużo nieruchomości rolnych jest u nas nie wykorzystywanych. Wiele nieruchomości rolnych pełni funkcje obecnie gospodarstw agroturystycznych. Bowiem bardzo popularna w naszym kraju, co przyszło do nas z zachodu, stała się agroturystyka. Jest to bardzo dochodowa branża, ponieważ co roku coraz więcej Polaków zamiast pojechać nad morze lub w góry decyduje się na wyjazd aby poznań takie gospodarstwo agroturystycznego gdzie czekają na nich zupełnie innego rodzaju wrażenia.

W zależności od nawozu, zawarte w nim składniki pokarmowe mogą być w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny lub też dopiero po przemianach zachodzących w glebie, przez co działanie nawozów może trwać w ciągu jednego roku nawożenia lub nawet 3-5 następnych lat wióry rogowe na ciężkich glebach. Czasem składniki pokarmowe w wyniku zmian glebowych przechodzą w formę trudniej przyswajalną lub całkowicie nieprzyswajalną dla roślin. Dzięki specjalnym dotacjom z Unii Europejskiej polski rolnik może więcej ze swojego budżetu przeznaczyć na nawozy, które są bardzo ważnym elementem gospodarki rolnej. A to zaowocuje potem lepszymi zbiorami i tym samym będziemy mieli zdrowszą żywność.

Comments are closed.