oferty pracy

bezrobocie w polsce jak widać na zdjęciu najwyższe bezrobocie dotyka miejsc najbardziej oddalonych od większych miast, przeważnie te duże miasta to gminy lub powiaty.

Bezrobocie ukryte to pewna w każdym bądź razie nieokreślona liczba pracowników , które jak mówi ustawa nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne , albo wykonywana przez nich praca nie jest wykorzystywana z punktu widzenia zatrudniającego.

Bezrobocie frykcyjne jest efektem poruszania się pracujących na rynku pracy. Przede wszystkim dotyczy ludzi zmieniających zawód , pracę, przenoszących się do innej miejscowości, osobom ze Śląska polecam bardzo dobry portal z ogłosznia pracy

Początek lat 90 przyniósł zmiany, wraz z przebudową administracji . Wystąpił gwałtowny wzrost liczby ludzi pozbawionych praca i spowodował, że bezrobocie pojawiło się prawie natychmiast jako najcięższy problem zmieniającego się państwa.

Kolejne to bezrobocie koniunkturalne które wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który jest wynikiem zbyt małego wykorzystania zdolności produkcyjnych firm . Poziom popytu jest poddany częstym wahaniom cyklu koniunkturalnego, którym podlega gospodarka

Bezrobocie technologiczne – bezrobocie przez postępu technicznego, który powoduje zamienianie pracy ludzi pracą machin . Ma ono charakter tymczasowy, do chwili przesunięcia zasobów wyrzuconej siły roboczej do innych zastosowań.

Comments are closed.