Przypadki deklinacyjne na piątkę

Uczniowie szkół w Unii nie mają takich problemów z odmianą. To z powodu fleksyjności, czyli odmiany, różnych form wyrazów musimy się tyle męczyć. Całą uwagę zwracamy na przypadki deklinacyjne, jakim są poddawane rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki w języku polskim. Nowa metoda uczenia się i nauki gramatyki może bardzo się przydać podczas lekcji szkolnych i samodzielnej nauki domowej. Polega na kilkakrotnym powtórzeniu planszy. Ma on gwarancje skuteczności. Zobacz także opracowania lektur.

Tablica multimedialna to wspaniały sposób na zapełnienie lekcyjnej nudy. Obrazy interaktywne są kolorowe w przeciwieństwie do białej kredy i czarnej tablicy tradycyjnej. Poza tym kolory mogą współbrzmieć z dźwiękiem, jaki mają plansze przypadki deklinacji. Książki i sposoby dotychczas stosowane tej zalety nie mają. Od dawna nauczanie kojarzy się z różnobarwnym głosem pedagoga i nieciekawym materiałem.

Przypadki deklinacji rzeczownika, przymiotnika i zaimka spędzają sen z powiek dzieci wszystkich odmian polskich szkół podstawowych i gimnazjów. Wszyscy z pewnością pamiętają, jak ważną rolę odegrało wkuwanie przypadków w ich karierze naukowej na j. polskim. Program i poloniści w szkole podstawowej przykładają do tego ogromną wagę.

Uczenie się przypadków rzeczownika zawsze ważne i nudnawe teraz będą mogły ożyć. Ważną rzeczą może być przeżywanie emocjonalne zajęć. Gdy „coś” się dzieje, dzieci chętnie wracają do nauki po szkole. Uczeń zaproszony do tablicy ma za zadanie głośnie wybieranie pytania deklinacji przypadków. Bez znajomości przypadków deklinacyjnych nie da się ogarnąć istoty fleksji rodzimego języka.

System edukacji nie może czy też nie powinien ignorować nowoczesnego rodzaju przekazywania wiedzy i ćwiczeń. Plansze interaktywne są bardzo atrakcyjną metodą wprowadzania nowych wartości. Uczniowie bardzo chętnie współdziałają z nauczycielami przy tablicach multimedialnych. Często wystarczy laptop i prezentacja w Power Poncie, aby lekcja stała się ciekawsza. Strona części mowy przedstawia sposoby na zajęcia z użyciem multimediów.

Comments are closed.