Nowoczesna gramatyka po polsku

Tablica posiada funkcje, którymi nie dysponują inne urządzenia włączając w to rzutniki multimedialne łączone z komputerami, np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek wprost na pojedynczych kadrach, praca z programami komputerowymi na powierzchni tablicy. Nauka o częściach mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik i inne – może być teraz łatwa i przyjemna.

Części mowy to klasa słów różniących się między sobą odpowiednimi cechami składniowymi. Mają one specyficzne zadania do spełnienia w wypowiedzeniach. Dla każdego języka narodowego mogą istnieć charakterystyczne i różne części mowy. Mimo iż nazywanie ich jest podobne, to na przykład rzeczowniki polskie czy angielskie to grupy wyrazów mogących się różnić pomiędzy sobą. Inne są również ich odmiany, miejsca składniowe i znaczenia gramatyczne.

Na portalu czesci-mowy.pl można zobaczyć szereg plansz do nauki gramatyki języka polskiego i języków obcych. W zależności od wymagań programu do wszystkich plansz są dołączone instrukcje w Power Poincie i scenariusze lekcji z użyciem tablic. Każdy nauczyciel może z nich korzystać dowoli o każdej porze dnia. Celem portalu jest propagowanie wiedzy i umiejętności nauki o języku z zakresu części mowy.

Plansze interaktywne są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i w Europie. Wyglądem przypominają zwykłe tablice, które znajdują się w każdej szkolnej pracowni , auli czy sali konferencyjnej. Dzięki możliwości powiązania działań pedagogów i studentów jedna tablica interaktywna może czasami zastąpić pracownię komputerową.

Przyszłością polskiej szkoły jest nowoczesne nauczanie przy użyciu tablic multimedialnych zwanych także interaktywnymi. Dzięki portalowi czesci-mowy.pl wystarcza już rzutnik multimedialny w klasie, aby zajęcia z języka polskiego uatrakcyjnić. Metodyka nauczania gramatyki jest atrakcyjna dzięki zastosowaniu tablic. Program przewiduje cykl lekcji poświęconych częściom mowy. Każdy uczeń ma przydzielony numer w dzienniku oraz numer tablicy. Do zapamiętania ma trzy wyrazy np. czasowniki, rzeczowniki lub przymiotniki.

Comments are closed.