Dżumandżi

Projekt Dżumki owo nul innego jak zawiłe tudzież niełatwe stresczenie książki Alberta Camusa Czarna śmierć. Lektura ta została wydana w 1947 roku i jest utworem o charakterze uniwersalnym. Opowiada jej osoba o epidemi dżumy w mieście Oran w Algierii. Suita powstał z spersonalizowanych doświadczeń autora, z zaznać związanych z wojną, rozstaniami, śmiercią, zjawiskiem masowej zagłady, brakiem środków do życia, stałym poczuciem zagrożenia. Jest to więc utwór artystyczny o podstawowych problemach człowieka, sprawach sumienia, relacji międzyludzkich i honoru.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.