Branża usługowa dominuje w gospodarce

Świat wszedł w epokę gospodarki postindustrialnej, czego efektem są przemiany strukturalne w gospodarce większości wysoko rozwiniętych państwa kapitalistycznych postępujące w kierunku zmiany proporcji między trzema głównymi sektorami gospodarki narodowej – rolnictwem, przemysłem i usługami. Główną rolę odgrywa sektor usług.

Ponadto charakterystyczną cechą współczesnych przemian w świecie jest wzajemne wspomaganie się procesów urbanizacji oraz serwicyzacji. To właśnie miasta przyciągają sektor usług do obszarów swego funkcjonowania (usługi finansowe, transportowe, usługi turystyczne), a z drugiej strony dynamiczny rozwój sektora usług powoduje wzmożenie procesów urbanizacji.

Innym charakterystycznym powiązaniem przyspieszającym zmiany w obecnej gospodarce światowej jest wzajemne wspomaganie się megatrendów globalizacji i serwicyzacji. Z jednej strony globalizacja poprzez korporacje międzynarodowe rozprzestrzenia swe formy na sektor usług (usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi logistyczne, usługi turystyczne oraz usługi telekomunikacyjne), z drugiej strony szybki rozwój usług (głównie transportowych, turystycznych i telekomunikacyjnych) umożliwia przyspieszenie procesów globalizacji w sferze przetwórstwa, handlu oraz w innych rodzajach usług.

Jak więc wynika z powyższego dział usług ma olbrzymie znaczenie dla całej gospodarki światowej, która rozwija się w coraz szybszym tempie, a jej szybki rozwój przyczynia się i nawet warunkuje wzrost gospodarczy w poszczególnych państwach.

Ale taki wzrost branży usługowej to olbrzymia konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami na każdym rynku. Firmy zaczęły prowadzić intensywne działania promocyjne, aby wyprzedzić konkurencję. Dotyczy to także Internetu. Firmy zaczynają dbać o swoją pozycję w wyszukiwarkach internetowych poprzez odpowiednie działania marketingowe. Bardzo popularne stało się w ostatni latach pozycjonowanie oraz katalogowanie stron www. Firmy wykorzystują między innymi takie elementy jak: katalog branżowy lub katalog stron www.

Comments are closed.