Rodzina na swoim w ofensywie

Dopłaty udzielane w ramach preferencyjnego kredytu rządowego rodzina na swoim mogą stać się jedynym rozwiązaniem dla znacznej części rodzin, które marzą by stać się właścicielami własnego lokalu mieszkalnego w 2011 roku. Dopłaty przeznaczane są na finansowanie przez państwo pięćdziesięciu procent odsetek, naliczanych od udzielanego kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy przez pierwsze osiem lat miesięcznego zwrotu zaciągniętego zobowiązania. Ze względu na ten rodzaj pomocy finansowej, jakie poleca państwo w programie rodzina na swoim, oferta skierowana jest tylko dla kredytobiorców, nie będących właścicielami ani współwłaścicielami mieszkań a także domów o charakterze jednorodzinnym. Osoby, które wynajmują lokale mieszkalne aby móc się starać o dopłaty muszą w okresie, nie przekraczającym sześciu miesięcy od zakupu lokalu mieszkalnego czy rozpoczęcia użytkowania wybudowanego domu rozwiązać umowę wynajmu. Żeby móc skorzystać z programu rodzina na swoim, osoby które posiadają prawo własności do lokalu spółdzielczego powinny zrzec się lokalu oraz prawa do niego. Z udzielane przez państwo dopłaty nie mogą korzystać te osoby, które już korzystały z kredytu preferencyjnego. Tego rodzaju warunki jakie określiły przepisy prawne mają za zadanie wyeliminowanie różnego rodzaju nadużyć a także skierowanie pomocy tylko dla osób jej potrzebujących we czasie inwestowania w zakup własnego mieszkania lub budowę domu o charakterze jednorodzinnym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.