prawo adwokat porady prawne

Jak już mówiliśmy kancelarie prawne zajmują się porady prawne. Wydawać by się mogło, iż sami moglibyśmy otworzyć jakiś kodeks i go przewertować i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Tak jednak nie jest, prawo jest bardzo złożonym procesem i często rozwiązaniem danego problemu musi zająć się sąd, od którego decyzji można zawsze złożyć odwołanie, dochodząc w ten sposób do najwyższej instancji. Bardzo ważną rzeczą w obiegu prawnym jest umowa.

Przykładowo obowiązek alimentacyjny z zasady wobec dzieci trwa do osiemnastego roku życia lub do czasu zakończenia nauki przez dziecko w szkole publicznej w systemie dziennym. Wyjątkiem jest świadczenie wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzyma się samodzielnie. Podczas ustalania wysokości alimentów bierze się pod uwagę potrzeby materialne dziecka, oraz wysokość dochodów danego rodzica. Chodzi tutaj o utrzymanie, wyżywienie, mieszkanie czy opiekę medyczną.

Kolejnym częstym powodem potrzeby porad prawnych jest sprawa rozwodu.
w dzisiejszych czasach w tym względzie Polska goni kraje zachodnie, mamy bowiem z roku na rok coraz więcej rozwodów. Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Jest to proces bardzo skomplikowany prawnie.

Co w takim razie jest najważniejsze, gdy udajemy się po poradę prawną do jakiejś kancelarii. Przede wszystkim najistotniejsze jest to z jakim poziomem usług prawniczych się spotkamy. Usługi prawne powinny być także umiarkowanej ceny, tak aby było na nie stać ludzi mniej zamożnych.

Abstrahując od polskiego systemu prawnego, polski rynek usług prawniczych wciąż jeszcze nie jest tak rozwinięty jak w państwach zachodnich. Jesteśmy jednak na dobrej drodze postępu, mimo wielu lat zapóźnienia spowodowanych przez poprzedni ustrój komunistyczny. Optymizmem napawa to, iż coraz więcej młodych ludzi postanawia studiować prawo. Być może aby dogonić resztę Unii Europejskiej należałoby dokonać gruntownej reformy odgórnej systemu prawniczego, jak chociażby zmienić zasady przyjmowania się na aplikacje, co znacznie ułatwiło by start młodym ludziom.

Comments are closed.