Jak dobrać klimatyzator do domu

Klimatyzacja posiada za zadanie uzyskać optymalny komfort klimatyczny i utrzymywać stałość temperatury, która najlepiej odpowiada naszemu organizmowi. Jak zatem dobrać odpowiedni klimatyzator? Trzeba uwzględnić kilka elementarnych czynników.

Nasłonecznienie
Trzeba wziąć również pod uwagę nasłonecznienie czyli położenie budynku względem stron świata, liczby okien i drzwi w pomieszczeniach.

Urządzenia emitujące ciepło
W pomieszczeniach gdzie będzie klimatyzacja mogą znajdować się urządzenia elektryczne, które część własnej energii będą oddawać w postaci ciepła do otoczenia. Urządzeniami wytwarzającymi dodatkowe ciepło mogą być telewizory, monitory, komputery, jednostki serwerowe, lodówki, lampy czy inne.

Liczba ludzi przebywających w pomieszczeniu
Ludzie będące w pomieszczeniu także emitują ciepło i powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu bilansu cieplnego podczas doboru klimatyzacji.

Ilość i wymiary klimatyzowanych pomieszczeń.
W zależności od liczby pokoi, które chcielibyśmy klimatyzować zależy zastosowanie właściwego typu klimatyzatora. Klimatyzatory ścienne dzielą się na jednostki typu split oraz multisplit. W przypadku jednego pomieszczenia może to być klimatyzator typu split. W przypadku kilku pomieszczeń możemy użyć urządzeń typu multisplit, co umożliwi zastosować wiele jednostek wewnętrznych przy użyciu jednej jednostki zewnętrznej. Kubatura pomieszczeń jest kluczowa przy doborze mocy klimatyzatora.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.