Badania geotechniczne .

Możemy zrobić zarówno jeden raport na pececie, jak też statystyczne zestawienie zgodnie z niemiecką Instrukcją TP BFStB paragraf b8/3 dla gruntów i skał w drogownictwie. W okamgnieniu wszystkie rezultaty zostają przeanalizowane i w ramach obligatoryjnego monitoringu danych zarchiwizowane na maszynie liczącej. Dzięki dostarczonemu software wyklarowanie i interpretacja rezultatów może zostać wykonana błyskawicznie i bez problemu. geotechnika

Prosta obsługa do szybkiego i prostego prowadzenia kontroli zagęszczenia. Płyta do badań dynamicznych jest przyjazna dla użytkownika, gdyż już w toku prac Research+Development zwrócono uwagę na to, aby poprzez wewnętrzną kontrolę wiarygodności wykluczyć błędne wyniki. W ten sposób umożliwia się po krótkim przeszkoleniu prawidłowe obsługiwanie przyrządu i wykonywanie nader precyzyjnych pomiarów. lekka płyta

Aparat odpowiada wymaganiom niemieckich wytycznych kontrolnych TP BF-StB Teil B 8.3 dla gruntu i skał według norm ZTV-E i ZTV-A jest dopuszczony do przeprowadzania wewnętrznej inspekcji zwłaszcza przy drogach, pracach ziemnych i infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. W kolejnictwie odpowiada przepisom kolei niemieckich, to znaczy Deutsche Bahn wg RIL 836. płyta dynamiczna

Komplet podstawowy „all-inclusive“ posiada bogate wyposażenie techniczne. Jest przeznaczony do codziennego zastosowania w niekorzystnych warunkach eksploatacji. Duża szyba wziernikowa i zewnętrzne przyciski do obsługiwania przy pracy zamkniętego urządzenia chronią elektronikę przed bardzo niekorzystnym działaniem zewnętrznych czynników pogodowych . pomiar nośności

Łatwy pulpit obsługi. Po starcie sprawdzane jest łączenie sensorów, ładowanie baterii, gotowość do pracy chipkarty i gepeesu i pokazuje ich status na displayu graficznym. Przez ponowne naciśnięcie klawisza start następuje przejście do menu, wezwanie do zrobienia 3 zrzutów próbnych i 3 właściwych. Na ekranie pokazane jest osiadanie z przynależną krzywą, a następnie wyświetlana jest machinalnie wartość modułu odkształcenia dynamicznego i parametr s/v.

Comments are closed.