Poznaj znaczenie snu

Rozmaici ludzie w bardzo rozmaity sposób uważają sny. Dla większości z nas są one niczym wyjątkowym – powszechnymi obrazkami, które przemierzają przez nasze umysły w czasie, kiedy intelekt nie ma nic lepszego do pracy. Jednak czy naprawdę wygląda to tak prosto? Sprawdź w sennik internetowy. Przecież nie są to żadne przypadkowe obrazy. Bardzo często powtarzają się one z nocy na noc i w dodatku zauważyć można, że w wiadomym obwodzie kulturowym występują bardzo potężne stosunki pomiędzy esencją snów u reprezentantów tej samej wspólnoty. Wyłącznym sensownym objaśnieniem takiego stanu sprawy jest scalenie portretów widzianych w snach z konkretnymi treściami. Wiemy wszak na pewno, że nie są dowolne sny jak np. sennik zęby.
Nie jest to zajęcie proste bowiem jedyną metodą zyskiwania swoistych wytworów jest gromadzenie bardzo ogromnych miar danych na temat wielu osób i sprawdzania w ich żywocie pokrewieństw w złożeniu ich z marzeniami sennymi. Wiele lat takiej pracy zezwoliło na sporządzenie tak zwanych sennik internetowy, które są poniekąd słownikami, na podstawie jakich można utożsamiać pojedyncze znaczenia. Nie są one oczywiście doskonałe i nie zostawią riposty wariantu „chodź tam i uczyń to” jednak zezwalają zrozumieć, co konkretny sen symbolizuje i które są zamaskowane powody jego pojawienia się.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.