Płyta do badań dynamicznych

Przed używaniem koniecznie należy przeczytać instrukcję obsługi po to, by ustawić aparat we prawidłowy sposób. Instrument należy zawsze pozostawiać w pozycji podstawowej osłaniany od spodu przy żerdzi zabezpieczeniem transportowym tak długo, jak długo nie jest realizowana żadna czynność. W przeciwnym razie obciążnik mógłby spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia. miernik nośności

Płyta obciążana dynamicznie służy do kontroli nośności gruntu. Tak więc eksperyment prowadzi się obciążając dynamicznie lekką płytę o średnicy 0,3 m. Po trzech zrzutach początkowych prowadzi się pomiary właściwe odkształcenia podłoża. Odczytuje zapisy sprzęt elektroniczny, który jest połączony z płytą. Po pomiarze dowiadujemy się, czy testowane podłoże jest dobrze zagęszczone. budownictwo drogowe

Możemy zrobić zarówno jeden raport na pececie, jak też statystyczne zestawienie zgodnie z niemiecką Instrukcją TP BFStB paragraf b8/3 dla gruntów i skał w drogownictwie. W okamgnieniu wszystkie rezultaty zostają przeanalizowane i w ramach obligatoryjnego monitoringu danych zarchiwizowane na maszynie liczącej. Dzięki dostarczonemu software objaśnienie i interpretacja rezultatów może zostać wykonana błyskawicznie i bez problemu. geotechnika

Instrument odpowiada wymaganiom niemieckich wytycznych kontrolnych TP BF-StB Teil B 8.3 dla gruntu i skał według norm ZTV-E i ZTV-A jest dopuszczony do przeprowadzania wewnętrznej inspekcji zwłaszcza przy drogach, pracach ziemnych i infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. W kolejnictwie odpowiada przepisom kolei niemieckich, to znaczy Deutsche Bahn wg RIL 836. blog

Chipkarta do zapisu. Na dostarczonej memorycard możliwe jest automatyczne zapisanie do 125 pozycji. Urządzenie jest stale dostarczane z kartą i czytnikiem USB. Dzięki wygodnemu dla użytkownika oprogramowaniu z linkiem Google®-Maps przeanalizowanie efektów może zostać dokonane szybko oraz bez kłopotu. Tworzymy zarówno jednostkowy protokół na komputerze PC i statystyczne sprawozdanie wg niemieckich uzgodnień TP-BF StB rozdział B 8.3 dla gruntu i skał. dynamiczna płyta

Comments are closed.