Płyta obciążana dynamicznie

Przyrząd odpowiada wymaganiom niemieckich norm kontrolnych TP BF-StB Part B 8.3 dla gruntu i skał według norm ZTV-E i ZTV-A jest dopuszczony do przeprowadzania wewnętrznej inspekcji zwłaszcza przy drogach, pracach ziemnych i infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. W kolejnictwie odpowiada przepisom kolei niemieckich, to znaczy Deutsche Bahn wg RIL 836. blog miernik nośności

W celu natychmiastowego udokumentowania „czarno na białym“ odpowiedzi badawczych w terenie zcalona minidrukarka podaje bezpośredni wydruk. Prócz wartości modularnej E.v.D. wydrukowywane są trzy grafiki z parametrami w milimetrach i prędkościami spadu oraz współrzędne Global Positioning System stanowiska pomiarowego. Następnie jesteśmy w stanie wydrukować w biurze raport na kartce papieru w formacie A4. pomiar zagęszczenia

Możemy wytworzyć zarówno jeden raport na pececie, jak też statystyczne zestawienie zgodnie z niemiecką Instrukcją TP BFStB paragraf b8/3 dla gruntów i skał w drogownictwie. W okamgnieniu wszystkie rezultaty zostają przeanalizowane i w ramach obligatoryjnego monitoringu danych zarchiwizowane na maszynie liczącej. Dzięki dostarczonemu software wyklarowanie i interpretacja rezultatów może zostać wykonana błyskawicznie i bez problemu. geotechnika

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli nośności gruntu. Tak więc testowanie prowadzi się obciążając dynamicznie lekką płytę o średnicy 0,3 m. Po trzech zrzutach początkowych prowadzi się pomiary właściwe odkształcenia podłoża. Odczytuje zapisy przyrząd elektroniczny, który jest połączony z płytą. Po pomiarze stwierdzamy, czy badane podłoże jest wystarczająco zagęszczone. budownictwo drogowe

Carrello – Przenośny układ , zgłoszony jako wspólnotowy wzór przemysłowy został skonstruowany dla komfortowego badania bez konieczności noszenia go na placu budowy. Układ maszynowy zostaje zahaczony pod ukośnymi wspornikami płyty obciążeniowej i przemieszczany przez plac budowy. Centralnie umieszczony uchwyt na dodatek utrzymuje prowadnicę. Na czas wykonania płyta do badań dynamicznych zostaje postawiona, wózek cofnięty bez konieczności dźwigania. miernik zagąszczenia

Comments are closed.