Dyskusja – Objaśnienia – Płyta

Nieskomplikowana obsługa do szybkiego i prostego prowadzenia kontroli zagęszczenia. Lekka płyta dynamiczna jest przyjazna dla użytkownika, gdyż już w czasie prac Research+Development zwrócono uwagę na to, aby poprzez wewnętrzną kontrolę wiarygodności wykluczyć błędne wyniki. W ten sposób umożliwia się po krótkim przeszkoleniu prawidłowe obsługiwanie przyrządu i wykonywanie niezmiernie precyzyjnych pomiarów. lekka płyta

Nieskomplikowany pulpit obsługi. Po starcie sprawdzane jest łączenie sensorów, ładowanie baterii, gotowość do pracy chipkarty i gepeesu i pokazuje ich status na displayu graficznym. Przez ponowne naciśnięcie klawisza start następuje przejście do menu, wezwanie do zrobienia 3 zrzutów próbnych i 3 właściwych. Na ekranie pokazane jest osiadanie z przynależną krzywą, a następnie wyświetlana jest mechanicznie wartość modułu odkształcenia dynamicznego i parametr s/v.

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli nośności gruntu. A więc test prowadzi się obciążając dynamicznie lekką płytę o średnicy 0,3 m. Po trzech zrzutach początkowych prowadzi się pomiary właściwe odkształcenia podłoża. Odczytuje zapisy elektroniczny, który jest połączony z płytą. Po pomiarze stwierdzamy, czy badane podłoże jest wystarczająco zagęszczone.
płyta dynamiczna

Test lekką płytą dynamiczną stanowi optymalną metodę badania zagęszczenia w budownictwie kolejowym i wodno-kanalizacyjnym, ziemnym oraz drogowym szczególnie ze względu na ekonomię i małe koszty wykonywania pomiaru. Nowoczesne zespoły mikroelektroniczne w powiązaniu z ergonomiczną mechaniką o najwyższej jakości powodują , że można wykonać różne prace geotechniczne szybko i tanio. blog mienik nośności

Przenośny system Carrello, zgłoszony jako przemysłowy wspólnotowy wzór został skonstruowany dla komfortowego badania bez konieczności noszenia go na placu budowy. Układ mechaniczny zostaje zahaczony pod ukośnymi uchwytami płyty obciążeniowej i przemieszczany przez plac budowy. Centralnie umieszczony uchwyt również utrzymuje prowadnicę. Na czas wykonania płyta do badań dynamicznych zostaje postawiona, wózek cofnięty bez konieczności dźwigania. Terratest

Comments are closed.