Wentylacja w miejscu pracy

Czy prawo pracy nakazuje, aby w miejscu pracy funkcjonować powinna Wentylacja czy też aby pracodawca zapewnić mógł na przykład wentylatory? Okazuje się, że w żadnym razie nie jest to oczywiście wymagane ustawowo. Jedyny przepis w tej gestii określa, że pracodawca, w przypadku gdy przekroczona zostanie określona temperatura, powinien swoim pracownikom zapewnić dostęp do napojów orzeźwiających. Ustawa nie precyzuje jakie powinny być to napoje, jednak najsensowniejszym wyjście jest w wielu miejscach pracy oczywiście woda mineralna. Powinno pozwolić to na zapewnienie ochłody samym pracownikom. Natomiast czy klimatyzacja została by w danym miejscu pracy zastosowana, uwarunkowane jest już w dużej mierze od dobrej woli samego pracodawcy. Jeśli zdecyduje się on na zainstalowanie w konkretnym przedsiębiorstwie klimatyzacji. Czasem też, zwłaszcza w przypadku biura zapewnia się klasyczne wentylatory biurowe, które także powodować mogą dość znaczną ulgę jeśli chodzi o ochłodzenie konkretnych pomieszczeń, w żadnym razie jednak nie mogą one równać się z klimatyzacją, gwarantującą komfortową temperaturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.