Najlepsze oprogramowanie dla firm

Ogół oprogramowania dla firm podzielić można na części, których wyróżnikiem jest sfera działalności, w której dane oprogramowanie zostaje wdrożone. Właściwie programy dla firm możemy podzielić na: logistyczne, płacowe, do zarządzania procesem produkcji, do zarządzania relacjami z klientami, do obsługi magazynu, wspomagające przepływ dokumentów, i pozostałe. Zastanowimy się jakie typowe funkcje wykonywane są dzięki takich narzędzi.

Zwykle oprogramowanie dla firm stosuje się w działach finansowo – księgowych. Podstawowym modułem takiego programu jest moduł księgi głównej, który ściśle współpracuje wymianę danych z innymi modułami oprogramowania.

Moduł ten definiuje podstawowy rok obrachunkowy, jaki może, ale nie musi równać się się z rokiem kalendarzowym. Ta część programu posiada plan kont na którym notowane są wszelkie zdarzenia księgowe. Moduł ten musi umożliwiać definiowanie kont syntetycznych i powiązanych z nimi kont analitycznych. Plan kont standardowo przypisany jest do wybranego roku rachunkowego, ale nowe programy pozwalają na jego dzielenie pomiędzy latami.

Kolejny popularny element to rejestr VAT. Pozwala on pracownikom działu księgowego na rozliczanie podatku VAT poprzez prowadzenie rejestrów VAT. Wszystkie zapisy w rejestrze podzielone są na miesiące i dzięki temu sporządzana jest miesięczna deklaracja VAT.

Kolejną część programów księgowych stanowią rozrachunki. Ta funkcjonalność pozwala na efektywne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami. Ważne, aby moduł ten dawał możliwości rozliczania konkretnych rozrachunków jednego klienta, w przypadku płatność za wiele należności dokonywana jest łącznie.

Comments are closed.